ALV 2023, 10 mei 2023

29 mrt 2023

Binnenkort, op 10 mei 2023 van 20:00 – 22:00, vindt de ALV plaats en via deze weg nodigen we u van harte uit om aan deze vergadering deel te nemen. Tijdens deze vergadering zal uw stem gelden in het nemen van enkele doorslaggevende beslissingen over de toekomst van onze vereniging.

Via dit bericht informeren we u alvast over een aantal belangrijke zaken die tijdens de ALV in stemming zullen worden gebracht. Als bestuur vinden wij het belangrijk dat u hier op voorhand alvast over wordt geïnformeerd.
Per 10 mei jl. zullen Robert Slippens (voorzitter) en Ron Kuijpers (penningmeester) na hun dankbare inspanningen voor de vereniging als bestuursleden aftreden.

Volgens de statuten dient er minimaal een voorzitter, penningmeester en secretaris te zijn. Enkele vrijwillige ouders hebben zich reeds aangemeld om in het belang van de vereniging aan te treden. Er wordt momenteel nog gezocht wordt naar iemand die extra ondersteuning kan bieden in het penningmeesterschap voor het opmaken van de jaarrekening en balans. Mocht u iemand kennen of kunt u hierin een rol spelen? Mail dan s.v.p. naar voorzitter@gv-westfriesland.nl.

Hieronder de benodigde documenten.

Share This